stowarzyszenie

Nazwa stowarzyszenia: Wrocławskie Towarzystwo Akademickie WROTA
Adres: ul. Bujwida 22/18, 50-368 Wrocław
Data powstania: 23.03.2006 r.
KRS: 0000260847
REGON: 020341524
NIP: 898 209 59 56
Numer konta: 04 2130 0004 2001 0391 8315 0001